Dabas liegums Jaunciems
5th slideshow image6th slideshow image7th slideshow image8th slideshow image1st slideshow image2nd slideshow image3rd slideshow image4th slideshow image
Latvian Russian
/
LiveInternet
Яндекс.Метрика

Dabas liegums Jaunciems

Jaunciema dabas liegums, 01.05.2019.<br>Foto: Mārtiņš Bruņenieks, commons.wikimedia.org
Jaunciema dabas liegums

Dabas liegumu „Jaunciems” veido trīs atsevišķas teritorijas Ķīšezera ziemeļu, ziemeļaustrumu un austrumu krastā. Dabas liegums izveidots 1993. gadā, lai aizsargātu retas augu un dzīvnieku sugas, biotopus un kultūrvēsturiskas ainavas un nodrošinātu iedzīvotājus ar rekreācijai un izglītībai piemērotām vietām pilsētvidē. Reljefa īpatnību dēļ dabas liegumam un tā apkārtnei piemīt ainaviska vērtība. Būtiskākie ainavas elementi: Ķīšezera piekraste, parks pie Mangaļu mežniecības, Beltes parks, Ķīšezera piekraste ezera vidusdaļā, kas izceļas ar reljefa formu daudzveidību, un vietām augstu ezera krasta terasi.

Jaunciema dabas liegums, 01.05.2019.<br>Foto: Mārtiņš Bruņenieks, commons.wikimedia.org
Jaunciema dabas liegums

Dabas liegums kopš 1993.gada ir vietējas nozīmes dabas liegums, valsts nozīmes – kopš 1999.gada. Kopš 2005.gada dabas liegums atzīts par Natura 2000 (B tipa) teritoriju. Lielākā daļa zemes īpašnieku liegumā ir privātpersonas. 2012.gadā dabas liegumam izstrādāti un stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.125 – Dabas lieguma individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.

Jaunciema dabas liegums, 01.05.2019.<br>Foto: Mārtiņš Bruņenieks, commons.wikimedia.org
Jaunciema dabas liegums

Lieguma kopējā platība ir 353 ha. Ķīšezera akvatorija aizņem 42% dabas lieguma teritorijas un tai arī ir rekreācijas vērtība, ko vietējie iedzīvotāji un lieguma apmeklētāji izmanto peldēšanai un makšķerēšanai, kā arī braucieniem ar laivām. Sauszeme aizņem 58% lieguma teritorijas. Lielas platības liegumā veido sausieņu un palieņu pļavas, no kurām daļa ir aizsargājamas Latvijā un Eiropā. Lieguma pļavās konstatētas 12 aizsargājamas augu sugas (no tām 2 aizsargājamas visā Eiropā), sastopamas 18 īpaši aizsargājamas putnu sugas, no tām 10, domājams, liegumā ligzdo. Pārmitrās palieņu pļavas ar piekrastes niedrājiem ir piemērotas vairāku retu un aizsargājamu putnu sugu ligzdošanai.

Jaunciema dabas liegums, 13.07.2008.<br>Foto: SkyDreamerDB, commons.wikimedia.org
Jaunciema dabas liegums

Mežaudzes un koku grupas liegumā aizņem nelielu platību, tomēr vairākas no tām ir bioloģiski vērtīgas un veido dzīvotni retām bezmugurkaulnieku sugām. Atsevišķi un grupās augoši koki dažādo lieguma dabisko ainavu. Liegumā uzskaitīti 46 valsts un vietējas nozīmes aizsargājamie koki. Dabas lieguma teritorijā atrodas vairāki nozīmīgi kultūras pieminekļi – Vārnu māju kalēju sēta, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, Bulduru pilskalns un Pulksteņkalniņš – viduslaiku nocietinājuma paliekas.

Dabas liegumu „Jaunciems”
Jaunciema dabas liegums, 06.08.2020. Jaunciema dabas liegums, 06.08.2020. Jaunciema dabas liegums, 06.08.2020.
Jaunciema dabas liegums Jaunciema dabas liegums Jaunciema dabas liegums
Ārējās saites
Interaktīvā karte


Komentāri

Vēl nav neviena komentāra. Esiet pirmais!

Pievienot komentāru

* Obligāta informācija
5000
Ievelciet attēlus (maks 5)
Captcha attēls
dekor
Datu apstrāde | LimeSurvey Par projektu | Kontakti | Meklēt portālā | Lapas karte | Viesu grāmata © 2007-2021 Cita Rīga
Materiālu pārpublicēšanas gadījumā
atsauce uz resursu ir obligāta